سامانه مشاوره و استعدادیابی محدوده های معدنی

همواره معدنکاری با ریسک های بسیار زیادی می باشد اما دقت در مطالعه و شناسایی دقیق، از میزان این ریسک ها کاسته و در کاهش هزینه ها، سرعت انجام کار و بهره وری تأثیر بسزایی خواهد گذاشت.

 

شرکت معدن کانسار پویان با هدف رشد و شکوفایی معدنکاری در سطح کشور با ارائه روش های نوین سنجش از دور و تلفیق این روش ها با داده های زمین شناسی، ژئوفیزیک، ژئوشیمی و ... اقدام به مطالعه کانسار های فلزی و غیر فلزی مختلف در سطح جهان می کند و در جهت سرعت بخشیدن به این امر سامانه ای را تحت عنوان سامانه مشاوره استعدادیابی پتانسیل های معدنی راه اندازی کرده است و سرمایه گذاران می توانند محدوده خود را در این سامانه به سهولت ثبت کنند تا کارشناسان این شرکت در کوتاه ترین زمان به بررسی آن ها بپردازند.

 

Widgetkit Slideshow

Casino Bet 365 is best casino in the world.

Lightbox 01

Lightbox 02

Lightbox 02

Lightbox 02

Free Templates - bigtheme.net
Popular Art Betting make bookies articles.