مقاله ها

راه اندازی سامانه آنلاین

در راستای سیاست های تشویقی دولت در جهت فعال سازی بخش معدن و همکاری هرچه بیشتر مجلس، دولت و بخش خصوصی (خانه معدن و اتاق بازرگانی)، شرکت معدن کانسار پویان اقدام به ایجاد یک سامانه آنلاین نموده تا با دسترسی بهتر، سرعت و دقت بالاتر نسبت به ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه های کارفرمایان محترم اقدام نماید.

در مرحله اول این طرح، ابتدا سامانه آنلاین حفاری مغزه گیری راه اندازی شد که با استقبال کارفرمایان  و معدنکاران محترم همراه بود و در مرحله دوم این طرح، بخش مشاوره و پی جویی محدوده ها و معادن موجود در کشور با نام سامانه استعدادیابی پتانسیل های معدنی به منظور مشاوره و کمک در زمینه مراحل اکتشافی به کارفرمایان محترم راه اندازی گردید. 

برای دسترسی به این سامانه می توانید از طریق لینک زیر اقدام نمایید:

Casino Bet 365 is best casino in the world.

Lightbox 01

Lightbox 02

Lightbox 02

Lightbox 02

Free Templates - bigtheme.net
Popular Art Betting make bookies articles.