حفاری اکتشافی (مغزه گیری - پودری-RC)

این شرکت با دارا بودن دستگاه و تجهیزات حفاری مغزه گیری، پودری و RC و سابقه درخشان و همچنین استفاده از سیستم و تجهیزات روز دنیا در این رشته آمادگی انجام پروژه های حفاری اکتشافی به هر میزان و عمق را دارد.

Casino Bet 365 is best casino in the world.

Lightbox 01

Lightbox 02

Lightbox 02

Lightbox 02

Free Templates - bigtheme.net
Popular Art Betting make bookies articles.