اکتشاف

Widgetkit Slideshow

خدماتی که تیم مهندسی شرکت معدن کانسار پویان در زمینه پی جویی و اکتشاف ارائه می دهد شامل:

·         مطالعات صحرایی

·         ارائه طرح اکتشاف نیمه تفضیلی

·         تهیه نقشه توپو گرافی رقومی

·         تهیه نقشه زمین شناسی رقومی

·         ارزیابی برآورد فنی و اقتصادی معادن

·         تهیه گزارش زمین شناسی

·         تهیه طرح های اکتشاف و بهره برداری

·         تهیه طرح توجیهی دریافت وام و تسهیلات برای معادن

·         تهیه طرح توجیهی تاسیس کارخانه فرآوری

 

اکتشاف نیمه تفضیلی:

·         ژئوفیزیک، مگنومتری- IP/RS

·         ژئوشیمی

·         طراحی شبکه اکتشاف تفضیلی

 

اکتشاف تفضیلی:

·         حفاری مغزه گیری

·         حفاری پودری

·         ارزیابی ذخیره

·         طراحی معدن

Casino Bet 365 is best casino in the world.

Lightbox 01

Lightbox 02

Lightbox 02

Lightbox 02

Free Templates - bigtheme.net
Popular Art Betting make bookies articles.