حفاری اکتشافی

  • پروژه‌‌های حفاری اکتشافی در حلقه معدنکاری از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا با حفاری مغزه‌گیری می‌توان پاسخ‌های لازم جهت ارزیابی ذخیره و اقتصادی بودن یک پروژه معدنی و معدنکاری را متوجه شد.
  • با استفاده از عملیات حفاری اکتشافی است که برنامه توسعه معادن در طراحی استخراج و نوع روش استخراج معادن را می‌توان مشخص نمود.
  • با بهره‌گیری از اطلاعات حاصل از عملیات حفاری اکتشافی می‌توان صحت طرح‌ها و عملکرد استخراج و همچنین پایداری شیب در معادن روباز و یا استقامت تونل‌ها و دسترسی‌ها، کارگاه‌های استخراج و طبقات مختلف در معادن زیرزمینی را بررسی نمود.
  • ویکی از مواردی که به جرات می‌‌توان به آن اشاره نمود این است که طرح‌های توسعه ملی هر کشور با رویکرد معدنی وابسته به حفاری اکتشافی می باشد چراکه درصد قابل قبولی از احتمال وجود ماده معدنی و میزان عیار آن ‌را مشخص می‌کند.
  • شرکت معدن کانسار پویان با تجهیزات پیشرفته و علم روز حفاری دنیا آمادگی انجام پروژه های حفاری مغزه گیری  می باشد.