نمایی از پروژه های شرکت

 • تجهیزکارگاه پروژه مغزه گیری خرانق
 • پروژه حفاری مغزه گیری معدن سنگ آهن حدید
 • پروژه حفاری مغزه گیری معدن سنگ آهن خرانق
 • حفاری اکتشافی معدن چاه سنگ سیرجان
 • برش مغزه جهت لاگ گمانه های پروژه اکتشاف تفصیلی محدوده پلی متال حدید
 • پروژه حفاری مغزه گیری معدن طلا دامن قر واقع در شهرستان بردسکن
 • حفاری اکتشافی معدن مس رفسنجان
 • حفاری اکتشافی معدن کوچکعلی طبس
 • سرمته حفاری
 • حفاری اکتشافی معدن کوچکعلی طبس
 • حفاری اکتشافی معدن مس رفسنجان
 • پی جویی و اکتشاف محدوده باریت گرماب سمنان
 • حفاری اکتشافی معدن مس رفسنجان
 • لاگ نویسی پروژه حفاری اکتشافی معدن سنگ آهن خرانق
 • حفاری اکتشافی گنبدهای نمکی جنوب کشور
 • حفاری اکتشافی معدن کوچکعلی طبس
 • حفاری اکتشافی گنبدهای نمکی جنوب کشور
 • حفاری اکتشافی معدن چاه سنگ سیرجان
 • حفاری اکتشافی معدن مس رفسنجان
 • حفاری اکتشافی معدن چاه سنگ سیرجان
 • تجهیزکارگاه پروژه مغزه گیری خرانق
 • حفاری اکتشافی معدن کوچکعلی طبس
 • حفاری اکتشافی معدن سنگ آهن باباعلی همدان
 • حفاری اکتشافی معدن کوچکعلی طبس
 • مغزه زغال سنگ
 • تجهیزات حفاری
 • حفاری اکتشافی معدن کوچکعلی طبس
 • حفاری اکتشافی معدن چاه سنگ سیرجان
 • حفاری اکتشافی معدن سنگ آهن چشمه گز کرمان
 • پروژه حفاری مغزه گیری معدن طلا دامن قر واقع در شهرستان بردسکن
 • حفاری اکتشافی معدن مس رفسنجان
 • حفاری اکتشافی معدن کوچکعلی طبس
 • حفاری اکتشافی معدن سنگ آهن چشمه گز کرمان
 • مغزه سنگ آهن
 • حفاری اکتشافی معدن اویا دلیجان
 • حفاری اکتشافی معدن چاه سنگ سیرجان
 • حفاری اکتشافی معدن سنگ آهن چشمه گز کرمان
 • پروژه حفاری مغزه گیری معدن طلا دامن قر واقع در شهرستان بردسکن
 • حفاری اکتشافی معدن چاه سنگ سیرجان
 • حفاری اکتشافی معدن سنگ آهن باباعلی همدان
 • حفاری اکتشافی معدن مس رفسنجان
 • پروژه حفاری مغزه گیری معدن سنگ آهن خرانق
 • پی جویی و اکتشاف محدوده باریت گرماب سمنان

پروژه های شرکت معدن کانسار پویان

"پروژه ها"

  موضوع: حفاری تولیدی (انفجاری) معدن آهک شرکت سیدون

منطقه: شاهرود، جاده مجن

کارفرما: شرکت سیدون

تاریخ شروه پروژه: 1395/09/20                                 

تاریخ اتمام پروژه: در حال انجام


موضوع: حفاری اکتشافی محدوده مس دوگانه روستای طرود 

منطقه: محدوده مس دوگانه روستای طرود 

کارفرما: شرکت توسعه منابع انرژی توان

تاریخ شروه پروژه: 1395/09/01                                 

تاریخ اتمام پروژه: 1395/10/30

Lightbox 01   Lightbox 01   Lightbox 01   Lightbox 01


 موضوع: حفاری اکتشافی معدن طلا دامن قر بردسکن

منطقه: معدن طلا دامن قر بردسکن

کارفرما: شرکت دانش گستر معدن کاو

تاریخ شروه پروژه: 1395/05/01                                 

تاریخ اتمام پروژه: 1395/07/20

Lightbox 01   Lightbox 01   Lightbox 01


موضوع: اکتشاف تفضیلی و گزار ش پایان عملیات اکتشاف

منطقه: معدن سنگ آهن حدید ابرکوه

کارفرما: شرکت ایمان حدید شبدیز

تاریخ شروه پروژه: 1394/06/26

تاریخ اتمام پروژه: 1394/09/01

Lightbox 01   Lightbox 01   Lightbox 01   Lightbox 01


Widgetkit Slideshow

موضوع: حفاری اکتشافی (مغزه گیری)

منطقه: معدن سنگ آهن حدید ابرکوه یزد

کارفرما: شرکت ایمان حدید شبدیز

تاریخ شروه پروژه: 1394/05/01

تاریخ اتمام پروژه: 1394/08/15


Widgetkit Slideshow

موضوع: حفاری اکتشافی (مغزه گیری)

منطقه: معدن سنگ آهن خرانق

کارفرما: شرکت صدرا سازه اردکان

تاریخ شروه پروژه: 1394/03/02

تاریخ اتمام پروژه: 1394/07/01


 

Widgetkit Slideshow

موضوع: حفاری اکتشافی (پودری)

منطقه: معدن سنگ آهن دیوان دره

کارفرما: جناب آقای مهندس پیکانفر

تاریخ شروه پروژه: 1394/02/30

تاریخ اتمام پروژه: 1394/03/05


Widgetkit Slideshow

موضوع: حفاری اکتشافی (پودری)

منطقه: معدن گارنریت بیرجند

کارفرما: شرکت معدنی کان شرق

تاریخ شروه پروژه:1394/02/05

تاریخ اتمام پروژه: 1394/02/25


Widgetkit Slideshow

موضوع: پی جویی و اکتشاف چکشی معدن چراغلی صفا دشت

منطقه: محدوده صفا دشت شهرستان شهریار استان تهران

کارفرما: شرکت کانی فراوان ایرانیان

تاریخ شروه پروژه:1393/12/01

تاریخ اتمام پروژه: 1393/12/25


Widgetkit Slideshow

موضوع: پی جویی و تهیه نقشه و گزارش اکتشافی باریت

منطقه: محدوده باریت گرماب سمنان

کارفرما: شرکت نگین پودر سمنان

تاریخ شروه پروژه:1393/04/01

تاریخ اتمام پروژه: 1393/06/01


Widgetkit Slideshow

موضوع: حفاری اکتشافی

منطقه: معدن سنگ آهن چاه سنگ سیرجان

کارفرما: شرکت فنی و مهندسی نوین معدن

تاریخ شروه پروژه:1392/11/10

تاریخ اتمام پروژه: 1393/03/20


Widgetkit Slideshow

موضوع: حفاری اکتشافی

منطقه: معدن مس عسکریه رفسنجان

کارفرما: خصوصی- جناب آقای گودرزی

تاریخ شروه پروژه:1392/09/01

 

تاریخ اتمام پروژه: 1393/03/10


Widgetkit Slideshow

موضوع: چالزنی و آتشباری

منطقه: قینرجه تکاب

کارفرما: شرکت حدیدجویان البرز

تاریخ شروه پروژه:1392/04/20

تاریخ اتمام پروژه: 1392/06/27


Widgetkit Slideshow

موضوع: حفاری اکتشافی گنبدهای نمکی جنوب کشور

منطقه: بندرلنگه (بند معلم)

کارفرما: شرکت فناوران کهکشان راه شیری

تاریخ شروه پروژه:1392/01/20

تاریخ اتمام پروژه: 1392/04/01


Widgetkit Slideshow

موضوع: حفاری اکتشافی (پودری)

منطقه: بندرلنگه

کارفرما: شرکت فناوران کهکشان راه شیری

تاریخ شروه پروژه:1391/05/18

تاریخ اتمام پروژه: 1391/09/01


Widgetkit Slideshow

موضوع: حفاری اکتشافی

منطقه: معدن سنگ آهن جشمه گز کرمان

کارفرما: شرکت خیام سپنتا

تاریخ شروه پروژه:1391/05/22

تاریخ اتمام پروژه: 1391/07/05


Widgetkit Slideshow

موضوع: حفاری اکتشافی

منطقه: معدن سنگ آهن اویا دلیجان

کارفرما: شرکت خیام سپنتا

تاریخ شروه پروژه:1391/07/10

تاریخ اتمام پروژه: 1391/09/25


Widgetkit Slideshow

موضوع: حفاری اکتشافی

منطقه: معدن مروارید زنجان

کارفرما: شرکت مجریان توسعه معادن آسیا

تاریخ شروه پروژه:1391/03/04

تاریخ اتمام پروژه: 1391/11/20


Widgetkit Slideshow

موضوع: حفاری اکتشافی

منطقه: معدن کوچکعلی جنوبی طبس

کارفرما: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی

تاریخ شروه پروژه:1391/03/10

تاریخ اتمام پروژه: 1391/10/20


Widgetkit Slideshow

موضوع: حفاری اکتشافی

منطقه: شهرستان باباعلی استان همدان (معدن سنگ آهن)

کارفرما: شرکت موننکو

تاریخ شروه پروژه:1390/05/25

تاریخ اتمام پروژه: 1390/09/25


Widgetkit Slideshow

موضوع: حفاری اکتشافی

منطقه: شهرستان استهبان فارس (معدن منگنز)

کارفرما: شرکت معدنی سخت کوشان

تاریخ شروه پروژه: 1390/03/29

تاریخ اتمام پروژه: 1390/05/06


Widgetkit Slideshow

موضوع: حفاری اکتشافی (مغزه گیری)

منطقه: حاجی آباد زرین اردکان استان یزد

کارفرما: جناب آقای مهندس شیخ علیزاده

تاریخ شروه پروژه: 1389/01/27

تاریخ اتمام پروژه: 1389/04/01


 
Widgetkit Slideshowموضوع: حفاری ژئوتکنیک و آزمایشات صحرایی

منطقه: استان البرز

کارفرما: شرکت پی نگار گمانه

تاریخ شروه پروژه: 1389/01/17

تاریخ اتمام پروژه: 1389/05/30


 

 

Casino Bet 365 is best casino in the world.

Lightbox 01

Lightbox 02

Lightbox 02

Lightbox 02

Free Templates - bigtheme.net
Popular Art Betting make bookies articles.